Termeni si conditii

 

PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.

CautPensiuni.ro este dezvoltat, detinut si intretinut de SC Active Integrated Systems SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de ordine J40/6783/06.06.2014, Cod Unic de Inregistrare 33254714.

TERMENI

Site – www.CautPensiuni.ro

Detinator site – Active Integrated Systems SRL

Utilizator – toate persoanele fizice si/sau juridice care acceseaza si folosesc informatiile site-ului www.CautPensiuni.ro, indiferent de motiv .

Termenii de “Regulament”, “Acord”, “Contract”, “Termeni si Conditii” sunt utilizati pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

 

Termeni generali

Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.CautPensiuni.ro (denumite in continuare "Termeni si Conditii") stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.CautPensiuni.ro (denumita in continuare "Site-ul" si/sau "CautPensiuni.ro") ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite in continuare "Serviciile CautPensiuni.ro") si are valoarea unei conventii incheiate intre Active Integrated Systems SRL, in calitatea sa de detinator si administrator al Site-ului si de furnizor al Serviciilor CautPensiuni.ro, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza Site-urile sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciile CautPensiuni.ro (denumita in continuare "Utilizator"). Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acestea si/sau utilizarea Serviciilor CautPensiuni.ro, precum si a oricarui component al acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea. 

Nota de informare privind protectia datelor personale

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Active Integrated Systems SRL va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre Utilizatori. Utilizatorii sunt informati ca datele personale furnizate de catre ei sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre Active Integrated Systems SRL a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri si servicii, a serviciilor de reclama marketing si publicitate si a serviciilor de statistica. La optiunea Utilizatorilor ei furnizeaza unele date personale ale lor pentru a isi crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciile oferite de catre Active Integrated Systems SRL. In momentul crearii contului Utilizatorii au posibilitatea de a opta pentru primirea de informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Serviciile CautPensiuni.ro prin bifarea casutei corespunzatoare pe pagina de creare a contului. Utilizatorii inteleg si sunt de acord ca stergerea datelor lor personale va fi urmata de stergerea contului lor din sistem si de imposibilitatea de a accesa Serviciile CautPensiuni.ro. Pentru exercitarea acestor drepturi Utilizatorii pot face o cerere in scris cu cerinta lor., pe care o vor trimite prin posta la adresa Active Integrated Systems SRL, Str. Fainari nr. 6, bl. 69, ap. 1, interfon 01, sector 2, Bucuresti, cu mentiunea "Pentru echipa CautPensiuni.ro", sau prin e-mail la adresa office@cautpensiuni.ro. Active Integrated Systems SRL este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 13319 Conform art 24 din Legea 677/2001

Materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-ului

Continutul, design-ul, elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si/sau catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) apartin Active Integrated Systems SRL si reprezinta Continutul Site-ului. Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site-uri si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale prin afisare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afisare a unei pagini web si/sau prin imprimare/descarcare, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective. Orice utilizare a Continutului Site-uluide catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al Active Integrated Systems SRL si in conditiile stabilite in mod exclusiv de catre Active Integrated Systems SRL. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata, facuta pe un site de internet sau in orice alta parte, a Continutului Site-ului sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal si necomercial. Active Integrated Systems SRL isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Continutului Site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute la adresa de corespondenta a Active Integrated Systems SRL, sau prin e-mail la office@cautpensiuni.ro. Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site-uri isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site-uri, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in nici un mod raspunderea Active Integrated Systems SRL, ci numai raspunderea persoanelor respective.

Concursurile

Utilizatorii care participa la concursurile organizate de Active Integrated Systems SRL sunt obligati sa respecte pe deplin acesti Termeni si Conditii precum si regulamentul impus fiecarui concurs. Modificarea datelor personale in timpul desfasurarii concursului, schimbarea de identitate, cedarea sau vanzarea premiilor catre terti, detinerea de conturi multiple in vederea cresterii sanselor de castig sunt interzise. Orice incalcare a acestor termeni sau a regulamentului duce la descalificarea concurentului, in unele cazuri la blocarea accesului participarii la concursurile viitoare sau chiar stergerea contului din CautPensiuni.

Limitarea raspunderii

Active Integrated Systems SRL nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe Site-uri, pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii Site-ului. Active Integrated Systems SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site-uri si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea, Active Integrated Systems SRL nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de catre partenerii comerciali ai Active Integrated Systems SRL si/sau de catre Utilizatori precum si pentru corectitudinea si exactitatea acestor informatii. In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Active Integrated Systems SRL pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului. Pentru caz de forta majora, Active Integrated Systems SRL si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Active Integrated Systems SRL, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure pe Active Integrated Systems SRL si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciilor CautPensiuni.ro sau orice alt aspect relationat Serviciilor CautPensiuni.ro.

Modificarea Termenilor si Conditiilor

Active Integrated Systems SRL are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site-uri sau de Serviciile CautPensiuni.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenita oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-uluisi/sau utilizarea in orice mod a Serviciilor CautPensiuni.ro.

Legea aplicabila. Litigii

Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-uluisi ale Active Integrated Systems SRL, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.